Ege Üniversitesi

"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek"

Misyon-Vizyon

MİSYON

Eğitim ve araştırma alanında bölgesel, ulusal ve evrensel gereksinimleri karşılayan; mesleki ve kültürel olarak donanımlı, değişime açık, bilimsel düşünceyi yaşam biçimi olarak benimsemiş bireyler yetiştiren; elde ettiği bilgi birikimini toplumun yararına sunan ve temel değerlerine bağlı bir üniversite olmak

 

VİZYON

Ege Üniversitesi vizyonunu aşağıdaki alanlarda tanımlamıştır:

Bilim ve teknolojide öncü olmak: Bilgi üretme ve paylaşma kapasitesini artırarak ülkemizde ilk beş ve uluslararası alanda ise ilk 400 üniversite arasında yer almak.

Ulusal ve uluslararası alandaki paydaşlar ile güçlü bir işbirliği ve iletişim ağı kurmak: Bölgemiz ve ülkemizde kamu ve özel sektör işbirliklerinde öncü olan, uluslararası düzeyde ise eğitim ve araştırma işbirliklerini güçlendiren bir üniversite olmak.

Yeşil, sürdürülebilir, erişilebilir ve yaşanabilir kampüs yaratmak: Master planı çerçevesinde Üniversite yerleşkesinin fiziksel alt ve üst yapılarını iyileştirmek; kaynakların etkin ve verimli kullanıldığı, karbon ayak izinin azaltıldığı ve aynı zamanda engelsiz bir üniversite ortamı oluşturmak.

Bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamına katkıda bulunmak: Eğitim ve araştırma çıktılarını toplumla paylaşmak ve toplumsal faydaya dönüştürmek

Finansal yapıyı güçlendirmek: Varlıklarını etkin ve verimli kullanmak; iç ve dış kaynaklı gelirleri artırmak